Σάββατο, 28 Δεκεμβρίου 2013

ΧΤΙΖΩ---ΑΝΑΚΑΙΝΙΖΩ


 
ΑΝΕΓΕΡΣΗ-ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΛΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Η  ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΣ ΙΔΡΥΘΗ­ΚΕ ΤΟ 1999. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟ­ΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ-ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΠΕΡΑ­ΤΩΣΗ ΑΥΤΩΝ .

Η ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ  ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΤΟΣΟ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΛΙ­ΚΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟ­ΠΟΙΟΥΜΕ (ΜΟΝΟ ΠΙΣΤΟ­ΠΟΙΗΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ) ΟΣΟ ΚΑΙ ΣΤΑ  ΕΜΠΕΙΡΑ  ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΣΥΝΕΡ­ΓΕΙΑ  - ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝΟΥΝ.

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΕΊΝΑΙ ΑΝΑΛΟΙΩΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΔΥΝΑΤΟ ΚΟΣΤΟΣ.
ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΝΑΦΕΡΟΥ­ΜΕ ΚΑΠΟΙΕΣ ΑΠΌ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ.


  •  ΑΠΌ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑ­ΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΑΣ
  •  ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΤΑ­ΣΤΗΜΑΤΩΝ—ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 
  •  ΜΕΛΕΤΗ & ΔΙΑΜΟΡ­ΦΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
  •  ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑ­ΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
  •  ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ
  •  ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
  •  ΔΑΠΕΔΑ
  •  ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΕΣ & ΒΑΨΙΜΑΤΑ—ΦΡΕΣΚΑΡΙΣΜΑΤΑ
  •  ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΕ­ΤΡΑΣ
  •  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΚΥΡΟ­ΔΕΜΑΤΟΣ